Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

Số chương: 1,412
Lượt xem: 253,711
Tuần này: 116
Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Số chương: 2,556
Lượt xem: 3,076,290
Tuần này: 3,120
Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Số chương: 304
Lượt xem: 363
Tuần này: 242
Cửu Diễm Chí Tôn

Cửu Diễm Chí Tôn

Số chương: 409
Lượt xem: 495
Tuần này: 262
Thần Bí Chi Lữ

Thần Bí Chi Lữ

Số chương: 339
Lượt xem: 121
Tuần này: 47
Tinh Chiến Phong Bạo

Tinh Chiến Phong Bạo

Số chương: 204
Lượt xem: 81
Tuần này: 44
Đế Quốc Mỹ Nữ

Đế Quốc Mỹ Nữ

Số chương: 1,134
Lượt xem: 465
Tuần này: 228
Diệu Thủ Huyền Y

Diệu Thủ Huyền Y

Số chương: 629
Lượt xem: 96
Tuần này: 41
Vua Màn Ảnh

Vua Màn Ảnh

Số chương: 330
Lượt xem: 58
Tuần này: 27
Bảo Giám

Bảo Giám

Số chương: 615
Lượt xem: 78
Tuần này: 34
Đô Thị Trùng Hoàng

Đô Thị Trùng Hoàng

Số chương: 145
Lượt xem: 54
Tuần này: 19
Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Số chương: 283
Lượt xem: 118
Tuần này: 48
Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Số chương: 418
Lượt xem: 142
Tuần này: 54
Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Số chương: 194
Lượt xem: 129
Tuần này: 61
Cực Phẩm Tà Thiếu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Số chương: 1,257
Lượt xem: 486
Tuần này: 146
Cực Phẩm Lão Bà

Cực Phẩm Lão Bà

Số chương: 434
Lượt xem: 21
Tuần này: 11
Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Số chương: 956
Lượt xem: 101
Tuần này: 44
Hãn Thích

Hãn Thích

Số chương: 466
Lượt xem: 12
Tuần này: 11
Pháp Sư Áo Nghĩa

Pháp Sư Áo Nghĩa

Số chương: 360
Lượt xem: 75
Tuần này: 20
Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Số chương: 1,250
Lượt xem: 223
Tuần này: 74
Đại Âm Dương Chân Kinh

Đại Âm Dương Chân Kinh

Số chương: 233
Lượt xem: 105
Tuần này: 48
Văn Ngu Chí Thượng

Văn Ngu Chí Thượng

Số chương: 249
Lượt xem: 31
Tuần này: 12
Anh Hùng Giam Ngục

Anh Hùng Giam Ngục

Số chương: 725
Lượt xem: 10
Tuần này: 8
Xuyên Việt Giả Mộ Viện

Xuyên Việt Giả Mộ Viện

Số chương: 714
Lượt xem: 88
Tuần này: 52
Cực Phẩm Cao Thủ

Cực Phẩm Cao Thủ

Số chương: 220
Lượt xem: 86
Tuần này: 30
Vũ Đạo Tiến Hóa Hệ Thống

Vũ Đạo Tiến Hóa Hệ Thống

Số chương: 100
Lượt xem: 28
Tuần này: 17
Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Số chương: 167
Lượt xem: 22
Tuần này: 6