Vũ Nghịch Càn Khôn

Vũ Nghịch Càn Khôn

Số chương: 2,142
Lượt xem: 649,270
Tuần này: 239
Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Số chương: 162
Lượt xem: 59,382
Tuần này: 35
Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

Số chương: 1,412
Lượt xem: 268,765
Tuần này: 1
Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Số chương: 2,610
Lượt xem: 3,303,364
Tuần này: 1,014
Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Số chương: 311
Lượt xem: 3,354
Tuần này: 1,542
Cửu Diễm Chí Tôn

Cửu Diễm Chí Tôn

Số chương: 503
Lượt xem: 5,730
Tuần này: 2,152
Thần Bí Chi Lữ

Thần Bí Chi Lữ

Số chương: 374
Lượt xem: 1,125
Tuần này: 363
Vua Màn Ảnh

Vua Màn Ảnh

Số chương: 393
Lượt xem: 521
Tuần này: 183
Bảo Giám

Bảo Giám

Số chương: 638
Lượt xem: 669
Tuần này: 221
Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Số chương: 467
Lượt xem: 1,658
Tuần này: 641
Trùng Sinh Chi Đại Văn Hào

Trùng Sinh Chi Đại Văn Hào

Số chương: 397
Lượt xem: 588
Tuần này: 294
Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Số chương: 288
Lượt xem: 1,669
Tuần này: 707
Lăng Thiên Mộng Huyễn

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Số chương: 950
Lượt xem: 1,691
Tuần này: 434
Cực Phẩm Tà Thiếu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Số chương: 1,290
Lượt xem: 3,890
Tuần này: 1,210
Cực Phẩm Lão Bà

Cực Phẩm Lão Bà

Số chương: 456
Lượt xem: 1,145
Tuần này: 326
Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Số chương: 1,006
Lượt xem: 978
Tuần này: 260
Âm Dương Sư Dị Giới Du

Âm Dương Sư Dị Giới Du

Số chương: 639
Lượt xem: 1,914
Tuần này: 624
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Số chương: 1,104
Lượt xem: 1,568
Tuần này: 433
Đại Âm Dương Chân Kinh

Đại Âm Dương Chân Kinh

Số chương: 306
Lượt xem: 1,576
Tuần này: 427
Vĩnh Dạ Quân Vương

Vĩnh Dạ Quân Vương

Số chương: 141
Lượt xem: 376
Tuần này: 133
Văn Ngu Chí Thượng

Văn Ngu Chí Thượng

Số chương: 284
Lượt xem: 285
Tuần này: 103
Anh Hùng Giam Ngục

Anh Hùng Giam Ngục

Số chương: 786
Lượt xem: 977
Tuần này: 589
Võng Du Chi Đi Ngược Lại

Võng Du Chi Đi Ngược Lại

Số chương: 306
Lượt xem: 350
Tuần này: 126
Thiên Đường Kinh Khủng

Thiên Đường Kinh Khủng

Số chương: 518
Lượt xem: 556
Tuần này: 211
Cực Phẩm Cao Thủ

Cực Phẩm Cao Thủ

Số chương: 279
Lượt xem: 646
Tuần này: 250
Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Số chương: 236
Lượt xem: 367
Tuần này: 145
Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

Số chương: 473
Lượt xem: 570
Tuần này: 248