Vũ Nghịch Càn Khôn

Vũ Nghịch Càn Khôn

Số chương: 2,142
Lượt xem: 642,891
Tuần này: 127
Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Số chương: 162
Lượt xem: 58,284
Tuần này: 2
Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

Số chương: 1,412
Lượt xem: 265,656
Tuần này: 544
Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Số chương: 2,610
Lượt xem: 3,258,694
Tuần này: 4,773
Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Số chương: 311
Lượt xem: 2,958
Tuần này: 1,379
Cửu Diễm Chí Tôn

Cửu Diễm Chí Tôn

Số chương: 503
Lượt xem: 5,150
Tuần này: 1,949
Thần Bí Chi Lữ

Thần Bí Chi Lữ

Số chương: 374
Lượt xem: 950
Tuần này: 302
Vua Màn Ảnh

Vua Màn Ảnh

Số chương: 393
Lượt xem: 462
Tuần này: 166
Bảo Giám

Bảo Giám

Số chương: 638
Lượt xem: 549
Tuần này: 194
Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Số chương: 467
Lượt xem: 1,419
Tuần này: 553
Trùng Sinh Chi Đại Văn Hào

Trùng Sinh Chi Đại Văn Hào

Số chương: 397
Lượt xem: 473
Tuần này: 222
Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Số chương: 288
Lượt xem: 1,216
Tuần này: 409
Lăng Thiên Mộng Huyễn

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Số chương: 950
Lượt xem: 1,464
Tuần này: 365
Cực Phẩm Tà Thiếu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Số chương: 1,290
Lượt xem: 3,133
Tuần này: 832
Cực Phẩm Lão Bà

Cực Phẩm Lão Bà

Số chương: 456
Lượt xem: 965
Tuần này: 285
Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Số chương: 1,006
Lượt xem: 817
Tuần này: 231
Âm Dương Sư Dị Giới Du

Âm Dương Sư Dị Giới Du

Số chương: 639
Lượt xem: 1,731
Tuần này: 575
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Số chương: 1,104
Lượt xem: 1,294
Tuần này: 381
Đại Âm Dương Chân Kinh

Đại Âm Dương Chân Kinh

Số chương: 306
Lượt xem: 1,284
Tuần này: 329
Vĩnh Dạ Quân Vương

Vĩnh Dạ Quân Vương

Số chương: 141
Lượt xem: 312
Tuần này: 113
Văn Ngu Chí Thượng

Văn Ngu Chí Thượng

Số chương: 284
Lượt xem: 240
Tuần này: 89
Anh Hùng Giam Ngục

Anh Hùng Giam Ngục

Số chương: 786
Lượt xem: 505
Tuần này: 195
Võng Du Chi Đi Ngược Lại

Võng Du Chi Đi Ngược Lại

Số chương: 306
Lượt xem: 310
Tuần này: 121
Thiên Đường Kinh Khủng

Thiên Đường Kinh Khủng

Số chương: 518
Lượt xem: 463
Tuần này: 186
Cực Phẩm Cao Thủ

Cực Phẩm Cao Thủ

Số chương: 279
Lượt xem: 541
Tuần này: 215
Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ

Số chương: 236
Lượt xem: 319
Tuần này: 136
Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

Số chương: 473
Lượt xem: 452
Tuần này: 203