Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
Số chương: 20
Trạng thái: Còn tiếp
888 người đã xem truyện này

Giới thiệu:

Những năm cuối thời nhà Hán, thiên hạ đại loạn, Yêm đảng(*) chuyên quyền gây họa quốc gia, chư hầu cát cứ các phương, triều Hán chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Viên gia tứ thế tam công thống lĩnh sĩ tộc các nước, ý đồ thống nhất thiên hạ.

Yêm đảng vô dụng chuyên quyền, nhưng may mắn tồn tại một đại kiêu hùng Tào Mạnh Đức, quy tụ quần hùng hào kiệt quật khởi tại trung nguyên, dã tâm quét sạch tứ phương chư hầu nhất thống gian sơn.

Giang Đông, cái nôi của anh hùng hào kiệt, mãnh hổ Tôn Kiên đánh đâu thắng đó không gì có thể cản được. Tiểu bá vương Tôn Sách sáng lập ra cơ nghiệp Đông Ngô. Tôn Quyền Tôn Trọng Mưu tiếp bước cha anh xây dựng chính quyền, từ nhỏ đã sớm có tâm nguyên đế vương.

Lưu Bị Lưu Huyền Đức nhân nghĩa vô song, dựng cờ phò Hán nhưng nửa đời lưu lạc, Không Minh rời núi giúp chúa như cá gặp nước, Long Trung sách chia ba thiên hạ. Cuối cùng tới lúc về già Lưu Huyền Đức cũng xây dựng được bá nghiệp của mình,

Quách Gia, mưu thần sớm nhất nhà Tào Ngụy trong lịch sử. Nhưng sau khi một người xuyên việt nhập vào thì mưu sĩ Quách Gia đã hoàn toàn thay đổi, hắn biến thành một người khác có bộ óc thông tuệ, nhưng có trái tim ấm áp yêu thương,

(*) Yêm đảng: đảng phái của nhửng hoạn quan, thái giam cuối triều Hán, gọi tắt là Yêm đảng.

Sơ lược:

Truyện về Quách Quỷ Tài, Quách Gia trong loạn thế Tam Quốc. Nhân vật chính xuyên không về trở thành Quách Gia, không có mang theo hệ thống hoặc võ công cái thế gì cả, chỉ với một cái đầu và hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp.

Truyện đã hoàn thành, convert full rồi, mình đọc qua thấy rất hay, so về chất lượng có lẽ hơn hẳn các bộ Tào Tặc, Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt.

Tốc độ dịch:1 n gày 1 chap ( 1 chap nó dài tới 5k chữ lận, bà con thông cảm )