Đan Thần

Tác giả: Thắng Kỷ
Đan Thần
Thể loại: Tiên hiệp
Số chương: 1030
Trạng thái: Còn tiếp
75343 người đã xem truyện này

Giới thiệu:

Tồn tại đỉnh phong nhất của Cửu Châu thập đại Đan đạo đại sư, vì luyện hóa Cửu Châu đệ nhất thần khí Hư Không Âm Dương Đỉnh mà ngoài ý muốn bị mười ba đạo Hư Không Âm Dương Kiếp tiêu diệt, nhờ bí mật chính thức của Cửu Châu đệ nhất Thần khí mà trọng sinh, nhưng không nghĩ tới chính là, lại trọng sinh vào một kẻ đứng đầu Tứ đại hại Vân Ca Thành, Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt.
Từ đó về sau, một truyền kỳ mới bắt đầu…

Các chương của truyện Đan Thần